listopad 2021


Pohonná jednotka – využijme synergie k vytváření inovací

Inovační tým v oblasti pohonných jednotek

Produktová skupina pohonná jednotka má enormní přesahy do komponentů portfolia motorů. V obou oblastech vyrábíme plastová pouzdra s integrovanými vodivými dráhami, které jsou u nás ve firmě nebo u našich zákazníků osazeny elektronickými komponenty.

Abychom využili synergie, umožnili jsme členům inovačního týmu z obou těchto produktových skupin zúčastnit se kooperačního projektu s názvem „SymSys SE“ (Symbiotické systémy pro strukturální elektroniku). Jde o síť s partnery z výzkumu a firem, vzniklou za účelem získání kvalifikace. Projekt, který vzešel z iniciativy digitalizace, propojuje dvanáct průmyslových podniků a třináct partnerů z oblasti výzkumu. Pod vědeckým vedením Lineckého centra mechatroniky (Linz Center of Mechatronics) ve spolupráci se třemi klastry Plast, Automotive a Mechatronika organizace Business Upper Austria vznikl projekt, který spojuje poznatky o integraci inteligence do komponent na interdisciplinárním základě a zpřístupňuje je pro inovace.

Tento vzdělávací program stále probíhá, ale již jsme mohli sklízet první ovoce, a to při interních inovačních workshopech ve zmíněných produktových skupinách. Kromě možností analýzy komponent, které již byly ve společnosti Pollmann implementovány pomocí 3D skenů a analýz čistoty prostřednictvím síťových partnerů, jsme také nainstalovali další možnosti počítačové tomografie a EDX (Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy).

 

Rozšíření výroby pro spojení pomocí PressFit

V dalším inovačním projektu jsme zkoumali interní výrobu PressFit. Pomocí stávajícího vybavení a strojů jsme schopni sami vyrábět určitý typ PressFit. Aby tato výroba byla ekonomicky efektivní, jsou nezbytná určitá kritéria. Na jedné straně musí být zákazník připraven na použití tohoto typu a na straně druhé je vyžadována minimální velikost a složitost. V případě velmi malých pinů existuje dostatek poskytovatelů, kteří je dokážou dodat. Zahájení vlastní výroby má smysl pouze v případě větší velikosti dílu. Již se těšíme na první produkt, který bude splňovat všechny požadavky.

  • Pohonná jednotka – využijme synergie k vytváření inovací
  • Pohonná jednotka – využijme synergie k vytváření inovací

Sdílejte tento článek


Nazpět k novinkám

Kontaktujte nás

Ráda zodpovím Vaše dotazy:

Ráda zodpovím Vaše dotazy:

Österreich

Marketing

Bettina Talkner


Pollmann International GmbH
Raabser Straße 1
3822 Karlstein / Thaya
Austria