Loading

My jsme Pollmann.

Již více jak 135 let...

Tradice / rodinný podnik / inovace

Každá společnost, která existuje již takto dlouho, musela přestát spoustu výzev, ať už technických tak ekonomických. Inovativní nápady nás vždy posouvaly vpřed.

History
History
History
History
History
History
History
History
History
History
History
History
History
History
History
History
History
History
History
History
History
History
History
History
History
History
History
History
History
History
History

History

1888
Začátek éry: Precizní technika byla již od počátku silnou stránkou společnosti Pollmann. Roku 1888 založil Franz Pollmann svoji řemeslnickou dílnu v Karlsteinu v dolnorakouském Waldviertelu. Specializoval se na výrobu jemných mechanických přístrojů a hodinových strojků do kuchyňských a pokojových hodin, hybných ústrojí a manometrů. Od roku 1930 se výroba ve firmě Pollmann rozšířila o výrobu převodovek, pásových dopravníků a zapisovacích měřících přístrojů.
1933
Nová generace: Podnik přebírají syn Ernst a jeho manželka Hildegarda. Ernst Pollmann působil v podniku již od roku 1926. On a jeho žena absolvovali hodinářskou školu v Karlsteinu. On sám zde od roku 1924 do roku 1945 vyučoval.
1952
V roce 1952 došlo ke změně jména a zápisu firmy jako Ernst Pollmann Uhren- und Apparatebau OHG. Od roku 1958 zde začala výroba počitadel, nejprve pro magnetofony a přehrávače kazet.
1961
Změna produktů: Sortiment výrobků se rozšířil o ukazovací přístroje, mezirelé a pružinové sestavy. Podnik musel být zvětšen o nové haly a měl v této době více jak 200 zaměstnanců.
1968
Konec jedné éry: Po 80 letech byla zastavena vlastní produkce hodin a začal velkoobchod s hodinami. Výroba ve společnosti se zaměřila na počítadla magnetofonových pásků.
1969
Změna generací: Ernst Pollmann starší předal vedení podniku svým dvěma synům, Ernstovi a Herbertovi, kteří nastoupili v roce 1962.
1980
Výrobou počítadel do tachometrů vstoupila společnost Pollmann mezi dodavatele automobilového průmyslu. Od roku 1981 se zde vyrábí součástky do videorekorderů, ty z roku 1986 už díky nástupu techniky outsert obsahovaly celé takto vyrobené šasí.
1988
Vynikající kvalita: Ke 100-letému jubileu od založení firmy udělil Ford GB a USA společnosti Pollmann certifikát kvality, a to jako jedné z prvních společností v Rakousku. Roku 1991 obdržel Pollmann Chrysler certifikát kvality "Quality Excellence".
1991
Internacionalizace: Pollmann zakládá první dceřinou společnost. V České republice, ve městě Jindřichův Hradec (Neuhaus) vzniká první zahraniční pobočka.
1994
Počátek specializace na systémy posuvných střech: Vyhotovení první kinematiky posuvné střechy s pomocí techniky outsert pro firmu Webasto. Dnes je Pollmann International lídrem na trhu v tomto segmentu.
1997
4.generace: Předání vedení společnosti na Markuse a Roberta Pollmanna. Produkce počítadel kilometrů dosáhla svého vrcholu s více jak 7 miliony počítadel ročně.
1998
Nový produkt: V tomto období byly poprvé vyvinuty a vyrobeny systémy dveřních zámků s integrovanými vodiči. Podnik si zajistil svoji dobrou pověst jako kvalitní dodavatel s certifikací podle ISO 9001, QS 9000 a VDA 6.1.
2001
Internacionalizace, část 2: Dne 1. srpna 2001 otevřel Pollmann druhou zahraniční výrobní pobočku v Romeoville v regionu Chicago, USA.
2004
První produkt pro medicínské obory: Začátek výroby MYOBOCK-elektrod pro protézy rukou a kolen pro firmu Otto Bock. Společnost Pollmann Austria byla certifikována podle ISO 14001:1996.
2006
Expanze na Dálný východ: Založením Pollmann China v Kunshanu, automobilovém regionu v okolí Shanghaie, vznikla 4.pobočka společnosti.
2007
V roce 2007 probíhají u společnosti Pollmann stálé technologické pokroky. Nově se vyrábějí komponenty používané při přítomnosti vysokého napětí v automobilech jako Power Frame- komponenty pro elektrické řízení (EPS, Electric Power Steering) proAudi.
2010
Rozšíření v Číně: Přesně 4 roky po založení pobočky byla slavnostně otevřena druhá hala pro produkci v Kunshanu. Výrobní plocha zde činí 8.000 m².
2011
Pobočka Pollmann CZ v Česku byla vybudována za účelem rozšíření výroby na vstřikovacích lisech. Došlo také k rozšíření výrobní haly o 1.900 m², kde dochází k výrobě sestav a výrobě výlisků s vynaložením optimálních nákladů.
2012
Pollmann začíná s výrobou dílů, jejichž produkce musí probíhat za podmínky mimořádné čistoty. Na ploše 400 m² dochází ke spojování plastů a kovů do sestav o třídě čistoty 8 podle ISO 14644-1.
2012
Jednička ve vzdělávání učňů: Již přes 70 let vzdělává Pollmann své učně. Došlo k rozšíření učňovských dílen, které byly zařízeny novými vstřikolisy a roboty, a vytvoření laboratoří vybavenými pneumatickými a elektrotechnickými zařízeními.
2013
125 let společnosti Pollmann: Čas k oslavám. Toto jubileum se slavilo v rámci dne otevřených dveří a na oslavě učené pro zaměstnance. Ještě dnes se o této oslavě nadšeně vypráví. V této době podnik zaměstnává více jak 1.200 zaměstnanců po celém světě.
2015
Výrobní plocha pobočky v České republice se zdvojnásobila na 8.000 m². Díky její ideální dopravní dostupnosti je perfektním místem pro projekty a výrobu dílů vyráběných ve velkém počtu kusů.
2016
Pobočka Pollmann Čína vykazuje fantastický vývoj, slaví 10 let a zaměstnává více jak 400 zaměstnanců na výrobní ploše 8000 m².
2017
Rozšíření: Pollmann Austria rozšiřuje svoji výrobní plochu a uvádí do provozu novou výrobní halu o ploše 1.220 m². V této době disponuje více jako 18.400 m² výrobní plochy.
2017
Pollmann Česká republika slaví 25. let: S více jak 500 zaměstnanci je tato pobočka největším zaměstnavatelem v regionu Jindřichův Hradec (Neuhaus).
2018
Po 130.výročí společnosti následuje další velký expanzivní krok. Společnost kupuje 65.000 m² velký pozemek s dlouhodobou perspektivou.
2019
Pollmann Čína rozšiřuje svoji výrobní kapacitu: V roce 2019 probíhal 3.stupeň výstavby a velikost podniku se skoro zdvojnásobila- celková plocha činí 20.500 m².
2020
Rozšíření o novou výrobní pobočku v Rakousku ve Vitis: Do provozu je uvedena nová výrobní hala s 3.500 m² a plně automatizovaným skladem vysokých regálů pro 5.500 palet.
2021
Expanze do zóny NAFTA: Pollmann Mexiko spustí sériovou výrobu na konci roku. Tento výrobní závod o ploše 5 000 m² se nachází v San Miguel de Allende, v centrálním průmyslovém regionu oblasti Bajío, severozápadně od Mexico City. Rozhodnutí vstoupit do tohoto regionu, jednoho z nejdynamičtějších ekonomických regionů v celé Latinské Americe, je významné také z hlediska strategie rozvoje, jelikož zde sídlí mnoho mexických společností Tier 2 dodavatelů pro automobilový průmysl.
2022
Převzetí MAXXOM Automation GmbH: Sloučením a integrací Pollmann Automatisierungstechnik do MAXXOM Automation GmbH spojujeme kompetence v oblasti vstřikovacích automatizačních zařízení s know-how týkajícího se montážních systémů. Se svou novou velikostí je MAXXOM schopen zvládnout rozsáhlé mezinárodní projekty pro externí zákazníky. Navíc lze vzájemně koordinovat kapacity specifické pro zakázky a vytvářet synergie. Sídlo společnosti MAXXOM se nachází v Oberhofenu am Irrsee, druhá pobočka je v sídle společnosti Pollmann v Karlsteinu.
2022
Založení společnosti Pollmann Werkzeugbau GmbH: Stejně jako by sériová výroba nemohla probíhat bez materiálů a kvalifikovaných pracovníků, nebyla by ani bez správných nástrojů. A proto je vlastní výroba nástrojů již více než 50 let nepostradatelnou součástí historie společnosti Pollmann. Aby i této specializaci bylo učiněno zadost, vznikla Werkzeugbau GmbH, dceřiná firma společnosti Pollmann. Tímto krokem již know-how získané z dlouholeté praxe neprospívá pouze vlastní výrobě, nýbrž může být nabízeno i externím zákazníkům ve formě vývoje a produkce.
1888
1933
1952
1961
1968
1969
1980
1988
1991
1994
1997
1998
2001
2004
2006
2007
2010
2011
2012
2012
2013
2015
2016
2017
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2022

Kodex chování

Kodex chování společnosti Pollmann nám udává určitý směr, jakým chceme spolu žít a pracovat. My všichni, ale zejména naši vedoucí pracovníci, zde nalezneme základy zodpovědného chování.

 

Code of conduct

Vedení společnosti

Po všechny generace až do dnešního dne panuje sdílená radost z hledání nejlepšího řešení. Rosteme s úspěchem našich zákazníků.

Internationaler Geschäftsführer Herbert Auer
Christian Schreiberhuber
Christian Schreiberhuber
CEO Pollmann International
Velmi rád označuji společnost Pollmann jako ekonomicky úspěšného výrobce pro automobilový průmysl. Protože i s těmi nejlepšími řešeními produktů musí být vyzdvihován úsporný potenciál.
Markus Pollmann
Markus Pollmann
Owner
Záleží na tom, jak intenzivně se člověk zabývá procesy, organizací a rozhraními, protože právě tam se většinou nachází možnosti zvýšení hospodárnosti.

Sociální odpovědnost

Drag
Snižovat dopad na životní prostředí

Snažíme se o výrobu šetrnou k životnímu prostředí. Suroviny a energii používáme šetrně. Pokud jde o nevyhnutelné emise a odpady, hledáme ekonomický a smysluplný způsob jejich recyklace nebo likvidace. Při plánování nových zařízení navrhujeme naše výrobní procesy tak, aby byly vždy efektivní a šetřily zdroje a energie.
Zvýšování povědomí zaměstnanců o ochraně životního prostředí

Ochrana životního prostředí začíná u našich zaměstnanců, protože je odpovědností každého jedince. V rámci vzdělávacích programů podporujeme osobní odpovědnost ve všech oblastech ochrany životního prostředí ve společnosti. Prostřednictvím odměn také oceňujeme naše zaměstnance za dobré zlepšovací nápady v této problematice.
Zajišťovat dodržování předpisů

Dodržování zákonů a předpisů je pro nás samozřejmostí. To platí i pro zákony, jakékoli vyhlášky, předpisy či úřední oznámení týkající se životního prostředí.
Zabránit nouzovým případům

Přijímáme preventivní opatření proti poruchám a zajišťujeme, aby byla při výrobě našich produktů přijata vhodná opatření, která poruchám zabrání a sníží jejich dopady na životní prostředí. Naše nouzové plány jsou pravidelně kontrolovány a v případě potřeby rozšiřovány. Tyto činnosti koordinujeme s příslušnými orgány.
Sousedské vztahy

Pollmann klade důraz na komunikaci s veřejností. S majiteli sousedních pozemků, úřady a všemi zúčastněnými stranami vedeme otevřený dialog o environmentálních tématech, která se nás týkají.
Systém environmentálního managementu

Podporujeme ochranu životního prostředí také mezi našimi dodavateli a zákazníky. Považujeme to za společný úkol. Upřednostňujeme dodavatele s ekologickými dopravními prostředky a obecně s ekologickými postupy. Chceme je motivovat k neustálému zlepšování vlivu na životní prostředí při uskutečňování jejich obchodních aktivit, produktů a služeb. Doporučujeme používání systému environmentálního managementu.
Pollmann international

Naše pobočky

Pollmann,  přítomný všude na světě 

Se svými pěti pobočkami na třech kontinentech je společnost dobře propojena se všemi automobilovými hotspoty po celém světě. Všechny kompetence jsou dostupné po celém světě a zaručují krátkou cestu k integraci do výroby zákazníků.