Staň se naším učněm

Začni svoji budoucnost ve společnosti Pollmann
Pollmann jako rodinný podnik přikládá velký význam učňovskému vzdělávání. Během 85 let se u nás v podniku v Karlsteinu vyučilo více jak 500 učňů.

Každý rok hledáme mnoho nových mladých lidí se zájmem o vyučení se ve společnosti Pollmann v Karsteinu (Rakousko).

Pollmann má v současné době 46 učňů v 8 učebních oborech

Pollmann každý rok hledá technicky zaměřené mladé lidi, kteří mají zájem o vyučení v mezinárodní společnosti. Po celou dobu studia na vás bude dohlížet kvalifikovaný mistr učňovského vzdělávání, který bude kdykoli připraven vám poradit či pomoci jak v osobních tak technických otázkách.

Obzvláště bychom chtěli povzbudit dívky a mladé ženy, aby využily příležitosti získat technické vzdělání v naší špičkové mezinárodní společnosti.

Obrovskou motivaci také představuje program „Fit for International“. Nejlepší učni z ročníku mají možnost absolvovat praxi na jedné ze zahraničních poboček, kde již v takto mladém věku mohou sbírat zahraniční zkušenosti.

  • Výběr učňů probíhá v březnu.
  • Výuka začíná na začátku srpna popř. září!
Lehrlinge bei Pollmann

Six gears for navigating the apprenticeship.

These are the major modules:

Praktická činnost  
v našem učňovském středisku a různých odborných odděleních

Odborná škola 
s možností dalšího vzdělávání

Odborné přednášky
od interních expertů

Aktivní účast
na projektech

Maturita 
Je možné vyučit se u nás s maturitou. 

Zahraniční působení
pro nejlepší stundenty v ročníku na rok v jedné z mezinárodních poboček

Lukas Eireiner
Lukas Eireiner
Učeň v oboru mechatronik ve společnosti Pollmann
Velmi mě baví, stále se učit nové a zajímavé věci. Učební obor mechatronik k tomu nabízí řadu příležitostí.

Pollmann – Die Lehre, die mehr kann. 

Drag
Benefits Apprenticeship Pollmann

Učňovské středisko

Vlastní učňovské středisko s nejmodernějším strojovým parkem

Benefits Apprenticeship Pollmann

Soutěže

Účast na soutěžích pro učně

Benefits Apprenticeship Pollmann

Exkurze

Návštěvy předních výrobních podniků

Benefits Apprenticeship Pollmann

Kariéra

Kariérní šance stát se expertem v určité odborné oblasti či vedoucím pracovníkem v mezinárodní společnosti Pollmann

Benefits Apprenticeship Pollmann

Další vzdělávání

Jako například: sociální kompetence, anglický jazyk, zajištění kvality ve výrobním procesu

Benefits Apprenticeship Pollmann

Zahraničí

Program ‘FIT for International’ = Nejlepší učni z ročníku budou dle své kvalifikace a vzdělání moct působit na zahraničních pobočkách společnosti Pollmann

Benefits Apprenticeship Pollmann

Spolupráce

Spolupráce na důležitých projektech zákazníků

Benefits Apprenticeship Pollmann

Prémie

Prémie při vyznamenání, velmi dobrých studijních výsledcích, při úspěších, atd.

Benefits Apprenticeship Pollmann

Kariéra

Vzdělání díky kvalifikovanému mistrovi učňovské přípravy

Benefits Apprenticeship Pollmann

Teambuilding

Společné výlety

Benefits Apprenticeship Pollmann

Informace

Infomační setkání pro rodiče: Učni po ukončení prvního ročníku informují své rodiče o vzdělávání ve společnosti Pollmann