Loading

Naše zásady

135 let odpovědnosti

Rodinný podnik Pollmann se cítí zodpovědný za zaměstnance a obchodní partnery již více jak 135 let. To, co nás kulturně utváří a jak si definujeme vzájemné chování, je popsáno v kodexu chování.

 

My jsme společnost Pollmann.

Společnost si stojí za svou filozofií a svým přístupem ještě mnohem více než za svými produkty a službami. Teprve poté vytvoří skutečné USP. Celospolečenský závazek, který utváří Pollmann, je základem, a otevírá skutečnou perspektivu budoucnosti. U zákazníků i na trhu práce. Hodnoty vycházejí z maličkostí, z regionu, přímo od lidí. Ale jsou relevantní po celém světě a budou platit za 10 nebo 20 let stejně jako dnes.

 

 

 

Drag
Kompetentnost

Pokud se jedná o vývoj a výrobu vysoce komplexních mechatronických součástek v oblasti spojování kovu a plastu, pak jsme tím nejlepším partnerem.
Komplexnost

Jsme oceňování jako mezinárodní poskytovatel kompletních inovativních řešení procesů, od nápadu až po sériovou výrobu, a za naši vysokou kvality všech rozhraní.
Dokonalost

S našim integrovaným systémem managementu zajišťujeme vysoké nároky našich zákazníků na kvalitu efektivně a účinně. Spojujeme kvalitu s flexibilitou a spolehlivostí dodávek.
Vzájemnost

Partnerské vztahy se zákazníky a dodavateli charakterizují kulturu společnosti Pollmann již po několik desetiletí. Jsou předpokladem pro inovaci procesů.
Motivovanost

Angažovanost a chuť se dále vzdělávat vzniká, pokud lidem důvěřujeme. Pokud se člověk identifikuje se svými úlohami, rád se stane spolutvůrcem produktů a procesů. Toto je základem každého vývoje ve společnosti Pollmann.
Dlouhodobá udržitelnost

Velká rozhodnutí děláme s dlouhodobým výhledem na výnosnost, ale také na sociální zodpovědnost a s ohledem na životní prostředí. Investice pro nás nepředstavují jenom náklady, ale i faktor úspěchu.
Globálnost

Centrem výzkumu a vývoje je Karlstein v Rakousku. S našimi výrobními pobočkami v Česku, USA a Číně jsme blízko našim zákazníkům ve všech světových automobilových regionech.

Kodex chování

Tento kodex chování platí pro všechny zaměstnance společnosti Pollmann a pro ty, kteří jednají ve jménu společnosti, jako vzor. Každý je zodpovědný za seznámení se s těmito hodnotami a pravidly chování a za jejich dodržování. Jakékoli případné dotazy lze vyjasnit během pohovorů s kolegy či nadřízenými pracovníky. Pokud si nejsme jisti, zda jsou pravidla dodržována, nebo pokud dojde k porušení předpisů, vyhledejte radu u vedení společnosti nebo vedoucích pracovníků.

 

kodex chování ke stažení

 

Oznámení týkající se dodržování pravidel a whistleblowingu

Pokud máte jakékoliv žádosti nebo stížnosti v oblasti dodržování pravidel nebo ochrany oznamovatelů, žádáme Vás, abyste použili následující odkaz. Po obdržení Vaší zprávy Vás budeme neprodleně kontaktovat.

Vytvořte zprávu: pollmann.secureveal.com

Udržitelný rozvoj

Obchodní činnosti

 Zabezpečení dat

Chování na pracovišti

Zásady

Naše principy chování

Codex
Codex
Codex
Codex
Codex
Codex
Codex
Codex
Codex
Codex
Codex
Codex
Codex
Codex
Codex
Codex
Codex

Udržitelný rozvoj

Podniková kultura a působení jako vzor

Žijeme našimi hodnotami. Chování našich vedoucích pracovníků slouží jako vzor pro ostatní.

Udržitelný rozvoj

Podnik, finanční aktiva a finanční integrita

Při vytváření, správě a likvidaci firemních dokumentů jednáme profesionálně a pečlivě.

Udržitelný rozvoj

Dodržování zákonů a předpisů

Staráme se o to, aby každý znal pravidla a aby byla dodržována.

Udržitelný rozvoj

Bezpečnost, zdraví a ochrana životního prostředí

My všichni přispíváme ke zdravému a bezpečnému pracovnímu prostředí.

Obchodní činnost

Duševní vlastnictví

Chráníme a respektujeme vlastnictví podniku, k němuž patří i duševní vlastnictví jako autorská práva, ochranná známka či patent.

Obchodní činnost

Soutěž

Vůči naši konkurenci se chováme fér. Nás úspěch u zákazníků se totiž zakládá na inovaci procesů a kvalitě produktů. Zůstáváme tak stále konkurenceschopní.

Obchodní činnost

Mezinárodní obchod

Dodržujeme mezinárodní obchodní zákony. V případě dotazů se obracíme na vedení společnosti.

Informace a bezpečnost

Důvěrné a autorským právem chráněné informace

Důvěrné a chráněné informace neposkytujeme dál, třetím stranám.

Informace a bezpečnost

Dotazy médií

Tisku dáváme informace pouze se souhlasem vedení společnosti.

Informace a bezpečnost

Falšování informací

Písemné i vyrčené informace se vždy zakládají na pravdě.

Chování na pracovišti

Využívání firemního vlastnictví

Počítače, telefony, tiskárny a jiné přístroje, které máme k dispozici, používáme pouze pro firemní účely.

Chování na pracovišti

Obtěžování na pracovišti

Obtěžování není akceptovatelné a musí být okamžitě nahlášeno.

Chování na pracovišti

Zneužívání drog, medikamentů a alkoholu na pracovišti

Na pracoišti nekonzumuje alkohol a neužíváme jiné drogy.

Zásady

Dárky, přijímání peněz a úplatků

Nenabízíme ani nepřijímáme žádné platby, abychom si zajistili jakékoli výhody. V případě pochybností se zeptáme vedení společnosti.

Zásady

Konflikt zájmů

Rozhodujeme objektivně a férově a jednáme solidárně ke společnosti.

Zásady

Praní peněz

Neděláme žádné obchody s kriminálními organizacemi. Pokud se domníváme, že se jedná o praní špinavých peněz, informujeme vedení společnosti.

Zásady

Hlášení přestupků nebo domnělých přestupků

Porušení zákonů nebo Kodexu chování hlásíme nadřízenému pracovníkovi nebo osobě zodpovědné za dodržování kodexu.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
Pollmann international

Naše pobočky

Pollmann,  přítomný všude na světě 

Se svými pěti pobočkami na třech kontinentech je společnost dobře propojena se všemi automobilovými hotspoty po celém světě. Všechny kompetence jsou dostupné po celém světě a zaručují krátkou cestu k integraci do výroby zákazníků.