únor 2022


Změna vedení v HR managementu ve společnosti Pollmann

Frank Grabner převezme personální úsek po více jak 20 letech od Ernsta Wurze

Všeobecné

Nový rok je ve společnosti Pollmann ohlašován změnou ve vedení. Do čela personálního oddělení nastoupí 27. ledna Frank Grabner (40), vystudovaný právník, který nyní přešel z bankovního sektoru do automobilového průmyslu. Nahradí Ernsta Wurze, který po 20 letech ve společnosti Pollmann odchází do důchodu.

Ohlédnutí se za posledními 20 lety

Ernst Wurz přišel stejně jako Grabner z bankovního sektoru a měl za úkol od základu rozvinout HR oddělení ve společnosti Pollmann. Pro Wurze bylo školení a další vzdělávání zaměstnanců velmi důležité, protože „vzdělání je dobro, které se zvětšuje sdílením“.

V roce 2004 inicioval Ernst Wurz spolu s dalšími podniky v regionu vznik Kvalifikačního sdružení Waldviertel, které se nyní skládá z 50 společností a každoročně pořádá přes sto různých školení s celkovým počtem až 1 000 účastníků. Další starostí Ernsta Wurze byl fungující interní komunikační tok. V roce 2003 proto vytvořil Pollmann-News, který informuje zaměstnance o aktuálním dění ve firmě. Teprve nedávno vyšlo 166. vydání.

Začala nová éra

„Po devíti napínavých letech v odvětví finančních služeb jsem se rozhodl prorazit v jiném odvětví. Automobilový průmysl mě vždy fascinoval, což vedlo k tomu, že jsem svého předchůdce Ernsta Wurze kontaktoval, jakmile jsem se dozvěděl o pozici nového vedoucího HR managementu. Z jednoho rozhovoru mi bylo jasné, že bych se rád ujal tohoto vzrušujícího úkolu v zavedené regionální a zároveň mezinárodní společnosti,“ vysvětluje Grabner.

Frank Grabner má do budoucna velké plány. Měla by být podporována témata digitalizace a vzdělávání. „Vzdělávání učňů bylo vždy jedním ze zájmů společnosti Pollmann, a to i během probíhající pandemie COVID-19. Ve Waldviertelu se neustále hledají dobře vyškolení lidé. Pokud zaměstnanci, které potřebujeme, nejsou na trhu práce dostupní, pak je musíme vyškolit sami,“ říká Grabner.

 

Změna vedení v HR managementu: zleva doprava Frank Grabner a Ernst Wurz


Sdílejte tento článek


Nazpět k novinkám

Kontaktujte nás

Ráda zodpovím Vaše dotazy:

Ráda zodpovím Vaše dotazy:

Österreich

Marketing

Bettina Talkner


Pollmann International GmbH
Raabser Straße 1
3822 Karlstein / Thaya
Austria