březen 2023


Oblast personalistiky ve společnosti Pollmann leží v nových rukou

Díky své vysoké odbornosti a svému nadšení pro práci s lidmi je Helmut Grobbauer, MSc ideální člověk pro vedení personální agendy ve společnosti Pollmann.

TiskVšeobecné

Nejdůležitějším zdrojem každého podniku jsou lidé, kteří svými kompetencemi, talentem a svým nasazením řídí veškeré denní procesy. Vedení společnosti Pollmann proto klade velký důraz na to, aby byla personální oblast v dobrých rukou. O to větší máme radost, že bude vedení HR managementu po odchodu Franka Grabnera optimálně obsazeno Helmutem Grobbauerem. Pan Grobbauer má nejen vynikající vzdělání a může vykazovat cenné pracovní zkušenosti, během jeho prvních týdnů ve společnosti Pollmann se již ukázalo, že je i na osobní úrovni právě ten správný člověk pro tuto pozici. 

Následoval svůj vnitřní hlas

Pan Grobbauer je dvojnásobný otec, pochází z Oststeiermarku, žije však již několik let v Kremsu a je absolventem magisterského studia v oboru Personální management, vedení a organizace. Díky jeho dlouholetým zkušenostem na pozicích globálního managementu ve firmách Magna Steyr a ZKW je velmi dobře obeznámen s automobilovým průmyslem. Dosud byl mimo jiné odpovědný za realizaci projektů digitalizace a rovněž koncepci a implementaci mnoha řešení s využitím nejmodernějších přístupů (tzv. State-of-the-Art) v oblastech lidský potenciál, řízení výroby a dodavatelský řetězec. Nástupem do společnosti Pollmann Grobbauer potvrdil, že se chce do budoucna naplno věnovat personalistice. “Následoval jsem vnitřní hlas. Jelikož miluji práci s lidmi a domnívám se, že mám určitý talent k tomu, abych poznal potenciály a dokázal je rozvíjet”, odůvodňuje 43letý Grobbauer.

Zaměří se na employer branding

Grobbauer pochopitelně zajistí, aby klasické klíčové funkce personálního managementu fungovaly bezchybně, jeho odpovědnost je však dalece přesahuje. Jednou z mnoha jeho vizí pro společnost Pollmann jest, prosazovat a trvale posilovat tzv. značku zaměstnavatele (employer branding). Tato oblast spojuje veškerá opatření, která mají za cíl zaujmout na trhu práce pozici atraktivního zaměstnavatele. „Zaměstnanci by se od první minuty až do jejich odchodu ze společnosti měli cítit jako uznávaná součást společnosti“.

Nejde přeci jen o to, abychom zaměstnance získávali, ale abychom si je díky atraktivní práci a pozitivní a oceňující firemní kultuře dlouhodobě udrželi. Kvůli stávající situaci na trhu je toto právě pro podniky v mimoměstských oblastech o to důležitější. Aby došlo k eliminaci nedostatku odborných pracovníků, chtěl by se tento HR manažer do budoucna koncentrovat také na lidi s tzv. atypickým životopisem. Samozřejmě má a bude mít nadále také vzdělávání učňů obrovský význam. „Rozvíjíme tak mladé lidi k tomu, aby se stali posly hodnot rodiny Pollmann, jež jsou základem úspěchu společnosti Pollmann již 5 generací“, myslí si pan Grobbauer, který na závěr ještě zdůrazňuje: „Čím více dívek se zapojí, tím lépe.“

Helmut Grobbauer převzal vedení personální agendy ve společnosti Pollmann. Již se mohl úspěšně seznámit se zaměstnanci podniku a interními procesy.


Sdílejte tento článek


Nazpět k novinkám

Kontaktujte nás

Ráda zodpovím Vaše dotazy:

Ráda zodpovím Vaše dotazy:

Österreich

Marketing

Bettina Talkner


Pollmann International GmbH
Raabser Straße 1
3822 Karlstein / Thaya
Austria