září 2023


Úspěšný vstup společnosti Pollmann do oblasti elektromobility

U tohoto dodavatele automobilového průmyslu z Dolního Rakouska stále jasně dominují obchodní oblasti střešní okna a dveřní zámky, oblast elektromobility je však na vzestupu.

Všeobecné

Ve své 135leté historii firmy se Pollmann několikrát znovu hledal: Tento rodinný podnik původně založený jako hodinářská dílna přešel na výrobu počitadel magnetofonových pásek a později se úspěšně dostal do automobilového průmyslu výrobou počitadel do tachometrů. V naší rodinné filozofii je silně zakořeněná snaha o neustálé pokroky, postupný další rozvoj a skutečná role průkopníka, které mají i v dnešní náročné době stále velký význam.

A to z mnoha důvodů. Například transformace automobilového průmyslu směrem k elektromobilitě si žádá nové kompetence. Nejenže je společnost Pollmann na toto připravená, nachází se již uprostřed všeho. Vše je zaštítěno úsilím našeho speciálního týmu zabývajícího se poptávkou. „Jsem si jistý, že elektromobilita bude v budoucnu nejdůležitější oblastí koncernu Pollmann“, říká manažer této obchodní oblasti Martin Zwotl, který nad touto oblastí dohlíží.

Ačkoli se tato prognóza v aktuálních číslech o obratu ještě neprojevila- což je zapříčiněno tříletým obdobím mezi zadáním zakázky a realizací obratu- má elektromobilita ve společnosti Pollmann již nyní velký význam. Potenciální zákazníci aktivně oslovují společnost Pollmann a velmi pozitivní vývoj spatřujeme kromě Evropy také v Mexiku. Zde se je vidět angažovanost společnosti Pollmann při vstupu na nové trhy. V Číně, kde je obrovská konkurence, jsou výzvy ještě větší, ale Pollmann zůstává odhodlaný.

Výzvy spjaté s převratem 

Překonáváme překážky týkající se nákladů na materiál a energie a společnost Pollmann pracuje na tom, aby významně podpořila své zákazníky při vývoji a produkci elektromobilů. Disponujeme značnou technickou kompetencí v oblasti spojování kovů, plastů a elektroniky. A právě podobné vysoce komplexní mechatronické součástky hrají v elektromobilech důležitou roli. Vlastní automatizace a nástrojárna, které jsou součástí našeho koncernu, nám umožňují flexibilně a efektivně reagovat na požadavky trhu. Kompetence v oblasti vývoje, výrobní expertíza a obrovské know how jsou dalšími silnými stránkami společnosti Pollmann.

Společnost Pollmann je připravena vstoupit do měnících se oblastí, ve kterých dodavatelé Tier-1 a OEM výrazně interně budují výrobní kompetence. Zatímco jsme v minulosti vykonávali především námezdní výrobu, budeme se nyní více prosazovat ve vývojové fázi, abychom mohli dostát zvyšujícím se požadavkům. „Soustředíme se na součástky v elektrické pohonné jednotce“, vysvětluje Martin Zwotl a jmenuje součástky jako například invertory a Battery Junction Boxes (spínací jednotka pro baterii v elekromobilu).

Vyhlídky ohledně elektromobility

Prognózy společnosti Dataforce, která se zabývá průzkumem trhu, ukazují, že podíl plně elektrických osobních vozů od roku 2025 do roku 2028 stoupne z 29 na 45 procent. Tato změna nabízí společnosti Pollmann šanci stát se důležitým aktérem v oblasti elektromobility. A my jsme pevně rozhodnuti se této šance chopit!

Designový inženýr Dietmar Steindl a manažer obchodní oblasti Martin Zwotzl


Sdílejte tento článek


Nazpět k novinkám

Kontaktujte nás

Ráda zodpovím Vaše dotazy:

Ráda zodpovím Vaše dotazy:

Österreich

Marketing

Bettina Talkner


Pollmann International GmbH
Raabser Straße 1
3822 Karlstein / Thaya
Austria