září 2023


Studium ve společnosti Pollmann: Úspěch zaručen

Kvalifikovaní odborní pracovníci jsou žádanější než kdy jindy a proto je v rodinném podniku Pollmann vzdělávání učňů kladen opravdu velký význam. Moderní učňovské středisko, možnost působení v zahraničí: investujeme do mladých lidí. Nabízí se rovněž příležitost na kariérní postup- mnoho důležitých klíčových pozic vyžaduje další kvalifikaci a tyto pracovní pozice dnes obsazují právě naši bývalí učni.

Všeobecné

„A nyní jsme dosáhli výchozího bodu“ říká vedoucí učňovského vzdělávání Roman Zibusch a ukazuje přitom na obráběný díl. Maximilian a Luca mu pozorně naslouchají, když jim vysvětluje zadání na CNC fréze. Nové učňovské středisko v hlavním sídle společnosti Pollmann v dolnorakouském Waldviertelu je bohatě vybaveno různými frézami, soustruhy, pracovišti pro letování, hrotovou bruskou a rovněž elektrických a pneumatickým laboratorním stolem. Avšak tato počítačem ovládaná CNC fréza je a zůstane nejpozoruhodnější věcí, jelikož ji učni zkonstruovali sami.

Modernizace a rozšíření učňovského střediska

Nové učňovské středisko je v provozu teprve několik měsíců- bylo přestěhováno a nyní je s plochou okolo 300 m² ještě o třetinu větší než předtím- koncept učňovského vzdělávání je však ve společnosti Pollmann praktikován již několik desetiletí. Učni nejsou u tohoto mezinárodního dodavatele automobilového průmyslu z Karlsteinu začleňováni přímo do probíhající výroby, tak jak je to běžné v mnoha podnicích, nýbrž nejprve probíhá jejich intenzivní příprava v různých oblastech. „ Díky tomu můžeme přistupovat individuálně ke každému charakteru“. Jsem přesvědčený o tom, že je to pro tyto mladé lidi velmi důležité“, říká Roman Zibusch.

Učni vyrábí pro Maxxom a nástrojárnu

Samozřejmě, že se na učňovském středisku nejenom vyučuje, práce by také měla mít nějaký smysl. Z tohoto důvodu vyrábí učni vedle jiných projektů rovněž díly pro dceřinou společnost Maxxom Automation a nástrojárnu Pollmann Werkzeugbau. Kromě výroby vyhazovačů a kolíků do nástrojů pro vstřikovací a lisovací formy vyrábí také obráběné a soustružené díly.

Vedoucí učňovského vzdělávání Roman Zibusch a jeho zástupce Benjamin Janicek pracují na CNC fréze společně s učni Maximilianem Prockem a Lucou Hirschem.

Rozmanitá nabídka míst pro učně

Pollmann vzdělává učně již 85 let, během nichž se nabídka výučních oborů postupně rozšiřuje. Aktuálně je na výběr z 8 povolání: mechatronik, elektrotechnik, technik zpracování plastů, technické kreslení, technik kovů-technik konstrukce nástrojů, technik kovů-technik konstrukce nástrojů se specializací na techniky konstrukce, konstruktér se zaměřením na techniku nástrojů a informační technologie se zaměřením na provozní techniku.

Vlastní interní vzdělávání učňů je v době nedostatku odborných pracovníků pro společnost velmi důležité. Jako jeden z největších vzdělavatelů učňů v regionu tímto Pollmann také významně přispívá celé společnosti. Každý rok je dle potřeby přijato 5 až 12 technicky orientovaných mladých lidí.

V současnosti zaměstnává Pollmann 26 učňů. Že je mezi nimi stále více dívek, je vývoj, který ve společnosti Pollmann není pouze vítaný, nýbrž je aktivně podporován. „Ženy určitě nejsou oproti mužům v ničem pozadu. Naopak, zlepšuje se dynamika skupiny a úroveň výkonu uvnitř skupiny roste“ informuje vedoucí učňovského vzdělávání.

Učni jsou „Fit for International“

Čím se vyznačuje vzdělávání učňů ve společnosti Pollmann? „Tím, že překonáváme vytyčené cíle“, míní Zibusch. Nejen že podnikáme mnoho exkurzí do jiných podniků, učni společnosti Pollmann absolvují také mnoho dalších školení. Sociální kompetence, lean management (štíhlá výroba) a zajištění kvality jsou na školícím plánu. Podporován je také teambuilding. Důkazem toho je stolní fotbálek, který byl nedávno umístěn do učňovského střediska.

Další zvláštností je program společnosti Pollmann „Fit for International“, během něhož jsou ti nejlepší učni z ročníku jako důkaz uznání vysláni na mezinárodní pobočky společnosti Pollmann. Letos měli dva učni možnost jít do Mexika a další dva byli posláni do Číny. Díky tomu mohli poznat příslušnou zemi a načerpat již v takto mladém věku první mezinárodní pracovní zkušenosti. Tato cenná zkušenost ideálně uceluje promyšlený koncept vzdělávání ve společnosti Pollmann!

New soccer table in the apprentice workshop: Our apprentices Riccardo Kranner, Maximillian Blei, Maximillian Traxler and Luca Hirsch.


Sdílejte tento článek


Nazpět k novinkám

Kontaktujte nás

Ráda zodpovím Vaše dotazy:

Ráda zodpovím Vaše dotazy:

Österreich

Marketing

Bettina Talkner


Pollmann International GmbH
Raabser Straße 1
3822 Karlstein / Thaya
Austria