prosinec 2023


Inovace ve vstřikování: Pollmann nově definuje chemické pěnění

Pokud jde o technické součástky, toto odvětví chemickému pěnění příliš nedůvěřuje. My jsme však brzy rozpoznali potenciál této technologie a úspěšně ji využíváme.

Všeobecné

Společnost Pollmann nejenže drží krok s novými technologiemi při zpracování plastů, nýbrž neustále hraje i průkopnickou roli. Průkopníky jsme byli v roce 2008, kdy jsme jako jedna z prvních společností zavedli proces fyzikálního pěnění (MuCell®) pro výrobu dveřních zámků, později dokonce s integrovanými vodiči a požadavky na těsnost. A průkopníky jsme i nyní, v chemickém pěnění takovýchto technických součástek.

Při těchto speciálních procesech vstřikování se termoplast v kavitě napění, díky čemuž se zvětší objem. Při fyzikálním pěnění se tento proces spouští přivedením plynu do taveniny. To vyžaduje speciální vybavení, nákladnou přestavbu zařízení a také speciálně zaškolený odborný personál.

Chemické pěnění je oproti tomu jednodušší a levnější, protože pěnící činidlo se jednoduše přidává do výchozího materiálu - v našem případě polypropylenu - jako granulát. Díky následné plastifikaci dojde k jeho roztavení a spuštění chemické reakce, která způsobí jeho roztažení, čímž je dosaženo stejného efektu jednodušším způsobem než u fyzikálního pěnění.

Micrograph chemical foaming

Mikrosnímek součástky vyrobené pěněním

Chemické pěnění dobývá složité aplikace

Samotný proces chemického pěnění není nový, naše využití je však inovativní. Koneckonců, ve většině myslí je tato technologie v automobilovém sektoru tvrdošíjně spojena s hrubými, převážně silnostěnnými prvky, jako je odkládací deska mezi zadními sedadly a zavazadlovým prostorem. Ne s technickými součástkami jako jsou dveřní zámky. Ale: „V posledních letech se pěnící činidla neustále vyvíjela, což extrémně zvýšilo stabilitu procesu,“ vysvětluje Andreas Greulberger, vedoucí inovací a designu společnosti Pollmann International. A my ve společnosti Pollmann jsme brzy poznali potenciál tohoto vývoje.

„Naše četné série testů v průběhu několika let jasně prokázaly, že pomocí chemického pěnění můžeme dosáhnout všech výhod fyzikálního pěnění. „Kromě toho jsou menší kolísání hmotnosti a dosahujeme vzhlednějšího povrchu,“ vysvětluje Roman Schmidt, vedoucí aplikační techniky společnosti Pollmann Austria.

Chemicky napěněné komponenty (vlevo) zaujmou estetičtějším povrchem ve srovnání s fyzikálně napěněnými díly (vpravo).

Chemická látka nahrazuje fyzikální pěnění

Skutečnost, že fyzikální pěnění zahrnuje velké investice, že na upravených zařízeních již dále nelze vstřikovat kompaktně, že je údržba náročná a dodávky náhradních dílů nejisté, činí z chemického pěnění pro společnost Pollmann preferovanou a slibnější metodu. Proto jsme se rozhodli, že pro nové projekty budeme využívat pouze metodu chemického pěnění. Některé stávající projekty na ni také přecházejí. „Fyzikální pěnění mělo své opodstatnění a byli jsme s ním velmi úspěšní. Vidíme však, že nám chemické pěnění nabízí větší bezpečnost, takže bylo na čase tento krok udělat,“ říká Schmidt.

Ekonomičtější, efektivnější, udržitelnější

Jaké jsou však výhody vstřikování pěny ve srovnání s kompaktním vstřikováním? Hospodárnost, efektivnost a udržitelnost, to jsou nejdůležitější klíčová slova. Jelikož je potřebná upínací síla až o 30 % nižší, lze výrobu provádět na podstatně menších zařízeních. Teploty tavení a formy jsou nižší a vynechání fáze dotlaku má za následek až o 15 % kratší doby cyklů. Díky tomu, že je část plastu nahrazena plynem, klesá spotřeba materiálu až o 10 %.

Uvedené výhody snižují nároky na prostor, elektřinu a plasty, což šetří zdroje a snižuje náklady. „Vždy říkám, že pokud peníze nehrají žádnou roli, můžete tyto dveřní zámky vyrábět kompaktním vstřikováním,“ usmívá se Andreas Greulberger, který si je vědom toho, že mnoho zákazníků musí nejprve přesvědčit. Zejména chemické pěnění se stále setkává se skepsí, protože tento technologický pokrok není příliš známý.

Nejen výrobní proces, ale také komponenty samotné těží z pěnění: pěnové díly jsou lehčí a rozměrově stabilnější. Napěnění zajišťuje homogenní vnitřní tlak v kavitě, což výrazně snižuje deformaci. Pevnost související s hmotností může být zvýšena při určitých úrovních pěnění, propadliny jsou eliminovány a zlepšuje se přilnavost zalévací hmoty. Skutečnost, že dochází ke ztrátám mechanické pevnosti, lze snadno kompenzovat geometrií součástky.

  • Inovace ve vstřikování: Pollmann nově definuje chemické pěnění
  • Inovace ve vstřikování: Pollmann nově definuje chemické pěnění
  • Inovace ve vstřikování: Pollmann nově definuje chemické pěnění

Foto 1: Roman Schmidt a Andreas Greulberger zkoumají pouzdro dveřního zámku vyrobené chemickým pěněním.

Foto 2: Při chemickém pěnění se do plastu přidává pěnící činidlo ve formě granulí.

Foto 3: Dveřní zámek vyrobený pomocí chemického pěnění.


Sdílejte tento článek


Nazpět k novinkám

Kontaktujte nás

Ráda zodpovím Vaše dotazy:

Ráda zodpovím Vaše dotazy:

Österreich

Marketing

Bettina Talkner


Pollmann International GmbH
Raabser Straße 1
3822 Karlstein / Thaya
Austria