březen 2023


Podnik Pollmann II ve Vitis vystaví fotovoltaické zařízení

Výstavba fotovoltaiky začíná: Brzy bude 10 procent naší roční spotřeby proudu pokryto solární energií z naší vlastní střechy.

TiskVšeobecné

Kde se vyrábí, tam dochází ke spotřebě elektřiny- to je samozřejmé. A proto jsou právě výrobní podniky vyzývány k tomu, aby šetřily energie a aktivně přispěly k ochraně klimatu. Této odpovědnosti si je společnost Pollmann International GmbH vědoma. Při novostavbě druhé rakouské pobočky ve Vitis byla kromě jiného zohledněna perfektní orientace budovy na sever-jih a bylo zcela využito všech možností rekuperace energií.

Úspora samotná však není dostatečná, samozřejmě by se měla elektřina rovněž i vyrábět. Z tohoto důvodu byla v roce 2021, tedy přesně rok po otevření podniku, zprovozněna první část fotovoltaického zařízení. Toto 60 kWp zařízení umístěné na střeše skladu s vysokými regály je však zatím prvním krokem. Ještě letos na jaře bude toto zařízení rozšířeno o 352 modulů, tedy o dalších 143 kWp. Investice činila 150.000 euro.

Pro lepší představu: Celé budoucí zařízení s více jak 200 kWp odpovídá průměrné roční spotřebě elektřiny 60 domácností. Díky němu budeme moct pokrýt 10 procent roční spotřeby podniku ve Vitis. „Větším využitím fotovoltaiky přispěje Pollmann k ochraně životního prostředí a sníží závislost na vývoji cen energií“, těší Rainera Hobigera, který je odpovědný za oblast energií.

100 procent zelených energií

Nejen námi vyprodukovaná, ale rovněž nakoupená elektřina zcela pochází z obnovitelných zdrojů energie. Jak potvrzuje certifikát Aliance rakouské energetiky, jsou jak hlavní sídlo společnosti v Karlsteinu, tak i druhá rakouská pobočka ve Vitisu provozovány výhradně zelenými energiemi. To znovu potvrzuje, že udržitelnost není v rodinné firmě Pollmann pouze prázdnou frází, nýbrž že je principem jednání, kterým žijeme.

Zvyšující se pozornost napomáhá dalšímu rozvoji: Stále více firemních vozů společnosti Pollmann jezdí na elektřinu. I když elektřinu pro jejich provoz nezískáváme sami, je to pozitivní zpráva, jelikož elektromobily jsou díky jejich účinnosti energeticky efektivnější jak auta se spalovacími motory. Těšíme se, až Vám v příštím článku budeme moct prezentovat zprávu o zkušenostech s elektromobily v běžném životě.

  • Podnik Pollmann II ve Vitis vystaví fotovoltaické zařízení
  • Podnik Pollmann II ve Vitis vystaví fotovoltaické zařízení
  • Podnik Pollmann II ve Vitis vystaví fotovoltaické zařízení

1. obrázek: První část fotovoltaického systému na střeše areálu Pollmann ve Vitis
2. obrázek: Vnější pohled na podnik Pollmann ve Vitis
3. obrázek: Rainer Hobiger je odpovědný za oblast energií. 


Sdílejte tento článek


Nazpět k novinkám

Kontaktujte nás

Ráda zodpovím Vaše dotazy:

Ráda zodpovím Vaše dotazy:

Österreich

Marketing

Bettina Talkner


Pollmann International GmbH
Raabser Straße 1
3822 Karlstein / Thaya
Austria