červenec 2022


Kooperace s Institutem pro organizační design Ekonomické univerzity ve Vídni

Pollmann International GmbH ve spolupráci s Institutem pro organizační design Ekonomické univerzity ve Vídni úspěšně realizoval v uplynulém semestru společně s 12 velmi motivovanými a angažovanými studenty rozdělenými do dvou skupin dva napínavé na praxi zaměřené projekty.

Všeobecné

Pollmann International GmbH ve spolupráci s Institutem pro organizační design Ekonomické univerzity ve Vídni (WU Wien) úspěšně realizoval v uplynulém semestru společně s 12 velmi motivovanými a angažovanými studenty rozdělenými do dvou skupin dva napínavé na praxi zaměřené projekty.

Takovéto projekty a spolupráce s univerzitami a odbornými vysokými školami jakož i budování strategických partnerství se školami, vysokými učeními technickými a obchodními akademiemi je dalším, ale obzvláště důležitým krokem, směrem ke zvyšování atraktivity zaměstnavatele pro mladé, motivované lidi a především dalším opatřením vedoucím ke zvětšování povědomí o skupině Pollmann i mimo region Waldviertel“ poznamenal Frank Grabner, který dále dodal, „že toto byl teprve první krok a jsou naplánované další partnerství a projekty“, abychom mladému obyvatelstvu z regionu ukázali různorodé možnosti a šance ve společnosti Pollmann.

Dalším důležitým cílem je pro Franka Grabnera, v jeho funkci regionálního poradce pro region Walviertel v otázkách invalidního pojištění, reprezentovat podobnými akcemi celý region a různorodý pracovní trh Waldviertelu, ukázat a zvýšit jeho perspektivitu, a zabránit tak do určité míry odchodu mladých a vzdělaných lidí z regionu.

Kooperace s regionálními a mezinárodně orientovanými vzdělávacími instituty všech odborných směrů a pro různé věkové skupiny zároveň představuje závazek vůči naší Pollmann DNA, jakož to regionální rodinné firmě se stále rostoucím mezinárodním zaměřením. Žáci a studenti mají v rámci těchto projektů možnost sbírat první praktické zkušenosti a rozvíjet své znalosti a zkušenosti, a my jako podnik máme zase možnost, naučit se mnohému od mladých lidí.

Projekty

Dvěma oblastmi, v nichž mohli studenti Ekonomické univerzity ve Vídni sbírat cenné dojmy a strategické úvahy v kontextu mezinárodního výrobního koncernu v oblasti automotive, byly „Employer Branding v segmentu B2B“ a také „Digitalizace v HR managementu“.

Employer Branding (Budování značky zaměstnavatele) zahrnuje veškerá opatření, která cílí na zvyšování atraktivity zaměstnavatele, prezentaci zvláštností pro pracovníky a přilákání talentů.

V první projektové fázi byl proveden průzkum s více než 200 účastníky všech věkových kategorií a také školních a univerzitních směrů (střední školy, obchodní akademie, Vysoké učení technické univerzity Vídeň, Ekonomická univerzita Vídeň, Technická univerzita Vídeň aj.) a proběhla mnohá interview, jejichž cílem bylo identifikovat, co je pro mladé lidi při výběru práce důležité. Výsledek: Pro mladé lidi, kteří zahajují svůj pracovní život, je obzvláště důležitý obsah práce, pracovní klima a osobní úspěch. Také benefity jako flexibilní pracovní doba a možnost pracovat na home office dnes dělají zaměstnavatele atraktivním. Na základě těchto poznatků stanovila a vypracovala projektová skupina vhodné cíle a konkrétní opatření pro firmu Pollmann pro Employer Branding a zvyšování atraktivity zaměstnavatele.

Přitom je zajímavé, že jeden z výsledků projektu a zároveň budoucí opatření, které bylo vypracováno touto projektovou skupinou, byl další rozvoj kooperace se vzdělávacími zařízeními.

Druhá projektová skupina se zaměřila na digitalizaci HR managementu. HR= Human Resources (lidské zdroje)- tato oblast se zabývá plánováním, řízením a rozvojem personálu. V popředí tohoto projektu stálo hledání vhodného softwaru, který by HR oddělení poskytoval podporu při výběru budoucích uchazečů, ale rovněž také jednodušší proces ucházení se o zaměstnání ze strany uchazečů. Takovýto software pak představuje přínos pro obě strany.

K hledání softwaru a jeho možného poskytovatele byl navíc zformulován seznam požadavků s nezbytnými budoucími specifikacemi tohoto softwaru. V seznamu požadavků lze najít všechny požadavky na software sloužící k ucházení se o práci, přičemž jsou tyto požadavky rozděleny podle různých úrovní priority. V případě Pollmann International jsme mimo jiné měli požadavky jako: rozdělení softwaru pomocí modulární struktury a základní možnosti připojení ostatních poboček, uchovávání dat pro reporting nebo také automatizace rámcových podmínek ochrany dat.

 

Na závěr bychom chtěli srdečně poděkovat Institutu pro organizační design Ekonomické univerzity ve Vídni, její celé organizaci a její angažovanosti. Celá organizace Pollmann se již nyní těší na další napínavé projekty, na kterých budeme společně pracovat.


Sdílejte tento článek


Nazpět k novinkám

Kontaktujte nás

Ráda zodpovím Vaše dotazy:

Bettina Talkner

Ráda zodpovím Vaše dotazy:

Österreich

Ms.
Bettina Talkner
Head of Marketing & Communication


Pollmann International GmbH
Raabser Straße 1
3822 Karlstein / Thaya
Austria