Loading

联系我们

你想了解什么?

珀尓曼国际公司在世界上很多地方提供了互动方式。如果您对某个主题感兴趣,但在我们的网站上没有找到详细描述,请与我们联系。我们期待您的留言。

常见问题

必填
必填
必填
必填

 

 

Karlstein的珀尓曼
Österreich Karlstein

珀尓曼国际公司

公司已有135年历史,总部位于奥地利北部的卡尔斯坦,是所有工厂集中研发的主要办公地点。


Pollmann International GmbH
Raabser Str.1
3822 Karlstein/Thaya
Austria所有位置

国内到世界各地

公司位于三大洲的五个地点,能与汽车业热点地区保持紧密联系。我们的专业技术遍布全球,确保我们快速融入并满足客户的生产。

人力资源联络窗口 - 国际

奥地利

Österreich

Mr.
Helmut Grobbauer, MSc
HR Management


Pollmann Austria GmbH
Raabser Straße 1
3822 Karlstein / Thaya
Austria

 

捷克共和国

Tschechien

Ms. Bc.
Martina Kultová
HR Management


Pollmann CZ s.r.o.
Dolní Skrýchov 115
CZ-377 01 Jindřichův Hradec
Czech Republic

 

墨西哥

Mexico

Ms.
Marisol Herrera
HR Management


Pollmann de México S.A. de C.V.
Circuito Corral de Piedras #52
Polígono Empresarial San Miguel
37888 San Miguel de Allende
Guanajuato, México

中国

China

Ms.
Susan Yuan
HR Management


Pollmann Mechatronics (Kunshan) Co., Ltd.
No. 656, Hengguanjing Road
Zhangpu Town
Kunshan 215321
China