DE |  EN |  CN |  CZ  

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Proto zpracováváme Vaše data výhradně na základě zákonných ustanovení (DSGVO, TKG 2003). V těchto informacích o ochraně údajů Vás budeme informovat o nejdůležitějších aspektech zpracování dat na našich webových stránkách.

Užívání našich stránek je možné bez zadání osobních údajů. Na použití jednotlivých služeb našich stránek se můžou vztahovat různá ustanovení, která jsou vysvětlena zvlášť níže.

Upozorňujeme na to, že přenos dat pomocí internetu má bezpečnostní mezery, a z tohoto důvodu není možné zajistit naprosto bezpečnou ochranu před přístupem třetí strany.

Možnosti kontaktování

Na naší stránce nabízíme možnost navázat s námi kontakt prostřednictvím emailu nebo kontaktního formuláře. V tomto případě budou uživatelem zadané údaje uloženy kvůli zpracování jeho kontaktních údajů. Nedochází k předání údajů třetí straně. Taktéž neprobíhá srovnání takto získaných údajů s údaji, které jsme mohli získat prostřednictvím jiných částí naší webové stránky.

Newsletter

Na naší webové stránce Vám nabízíme možnost odebírat náš newsletter. Tímto newsletterem pravidelně informujeme o novinkách ve společnosti Pollmann International. Jakmile se přihlásíte k odběru newsletteru, zašleme Vám potvrzovací email s linkem k potvrzení přihlášení.

Odběr newsletteru můžete kdykoli stornovat. Vaše odhlášení zasílejte prosím na následující emailovou adresu: newsletter@pollmann.at. Následně okamžitě smažeme Vaše údaje v souvislosti se zasíláním newsletteru.

Zveřejňování inzerátu pracovního místa/ žádost o pracovní místo online

Data uchazeče o zaměstnání námi budou elektronicky zpracována pro účely přijímacího řízení. Pokud následně dojde k uzavření pracovní smlouvy, pak mohou být Vámi zprostředkovaná data uložena ve Vaší osobní složce pro účely běžných organizačních záležitostí a správy se zřetelem na příslušné právní předpisy.

Toto neplatí, pokud je na základě zákonných požadavků nutné uložit data na delší dobu nebo pokud jste výslovně souhlasili s uložením dat v naší databázi uchazečů na delší dobu (například důkazní břemeno podle Všeobecného zákona o rovném zacházení).

Používání Google-Maps

Na naší stránce používáme komponenty "Google Maps" firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, dále pouze „Google“.

Při každém vyvolání komponentů "Google Maps" je Googlem použit Cookie, aby při zobrazení stránky, na které jsou integrovány komponenty "Google Maps", byly zpracovány uživatelská nastavení a uživatelská data. Tento Cookie není zpravidla smazán při uzavření prohlížeče, nýbrž po určité době vyprší, jestliže ho předtím manuálně nesmažete.

Pokud nejste srozuměni s tímto zpracováním Vašich dat, pak máte možnost, deaktivovat služby "Google Maps" a touto cestou zamezit přenosu dat na Google. Navíc musíte deaktivovat funkci Java-Script ve Vašem prohlížeči. Upozorňujeme Vás na to, že v tomto případě nemůžete používat "Google Maps" nebo pouze omezeně.

Užití "Google Maps" a informací získaných přes „Google Maps" probíhá podle uživatelských podmínek společnosti Google http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html a stejně tak dodatečných obchodních podmínek pro „Google Maps“ https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.


Vaše práva- poskytnutí/odvolání/smazání informací

Na základě Obecného nařízení o ochraně osobních údajů a pozměněného Zákona o ochraně osobních údajů 2018 se na nás můžete bezplatně obrátit v případě dotazů ohledně zpracování a užití Vašich osobních údajů, jejich korekci, zablokování či smazání nebo kvůli odvolání uděleného oprávnění. Upozorňujeme na to, že Vám náleží právo na opravení nesprávných dat nebo smazání osobních údajů, pokud tento požadavek není v rozporu se zákonnou povinností tyto data uchovávat.

POLLMANN INTERNATIONAL GMBH

Raabser Str. 1 / 3822 Karlstein / Austria / office@pollmann.at / Tel.: +43 2844 223-0

 

 

 

 

 

Pollmann International GmbH  I  Raabser Straße 1  I  A-3822 Karlstein