DE |  EN |  CN |  CZ  

Více jak 110 chlapců a dívek, kteří se zajímají o učňovské místo ve společnosti Pollmann, se společně se svými rodiči informovali o 8 nabízených učňovských oborech na informačním večeru společnosti Pollmann

17 učňů bude přijato v srpnu popř. v září. V současnosti vzdělává Pollmann 38 učňů v oborech mechatronika, logistika podniku, technika vstřikování plastu, technické kreslení, technologie kovů- technologie výroby nástrojů, zpracování kovů- obrábění a elektrotechnika.

Poprvé bude také otevřen obor „procesní (výrobní) technik“, ve kterém se budou vzdělávat odborníci pro automatickou výrobu.

Stěžejní je stejně jako v předchozím roce vzdělání v oboru technik výroby nástrojů. Kvůli tomuto učňovskému oboru ve společnosti Pollmann právě probíhá kampaň „Profesní kariéra v oboru výroba nástrojů“. Aby mohly být příchozí zakázky vypracovány vlastními odbornými pracovníky, musel být tým nástrojárny společnosti Pollmann rozšířen o 5 pracovníků.

Tento vzestup vysvětluje jednatel společnosti Pollmann Austria DI Winfried Rossmann růstem celého koncernu Pollmann, který vyžaduje přijímání dalších kvalifikovaných pracovníků.

Pollmann International GmbH  I  Raabser Straße 1  I  A-3822 Karlstein