DE |  EN |  CN |  CZ  

Společnost Pollmann podporuje charitu

Mnoho potěšených lidí z charitativní dílny Waidhofen/Th poděkovalo společnosti Pollmann za příspěvek 7.100 eur.

 

Jako tradičně se konal vánoční večer společnosti Pollmann pod heslem: „Slavíme pro dobrý účel v regionu“. Podniková rada zaměstnanců zorganizovala tuto akci s velkým nasazením. Jednatel společnosti pan Erwin Negeli pak zdvojnásobil čistý výtěžek na 7.100 eur, které předal vedoucí dílny paní Karin Fida. Díky této tradici již byla v posledních 5 letech společností Pollmann darována částka 29.100 eur na různé dobročinné spolky v regionu.

 

Charitativní dílna a k ní náležící Carla-Shop ve Waidhofenu nabízí lidem s handicapem mimořádná pracovní místa v regionu. 70 pracovníků dostalo příležitost aktivně spolupracovat v různých oblastech na pozicích odpovídajících jejich potřebám. Pracovní postupy a činnosti v této dílně, které ji i částečně přesahují, jsou důležité pro rozvoj kompetencí v kreativní a řemeslné oblasti.

 

 

Pollmann International GmbH  I  Raabser Straße 1  I  A-3822 Karlstein