DE |  EN |  CN |  CZ  
Andreas Thürridl předal vyznamenání Stefanovi, Regině a Markusovi Pollmannovi

Z Waldviertelu dobýt celý svět
Pollmann byl zvolen jako nejlepší rodinný podnik Dolního Rakouska v roce 2018

Vídeň. 23. května, Aula der Wissenschaften – Slavnostní událost při které byly oceňovány vynikající podniky, které jsou ve vlastnictví rodin. Světový podnik Pollmann nacházející se ve Waldviertelu byl zvolen nejlepším dolnorakouským rodinným podnikem. To co započalo před 130 lety výrobou hodinek, se od 70. let 20. století soustavně vyvíjelo až k výrobě vysoko-komplexních elektromechanických součástek pro automobilový průmysl. Bratranci Markus a Robert Pollmanovi jsou již čtvrtou generací, která tento rodinný podnik vede.

Celkem 1.700 pracovníků je v současnosti zaměstnáno na všech výrobních pobočkách rodinného podniku, které se nacházejí na 3 kontinentech- v Evropě, v Asii a v Americe. Pollmann je světový leader na trhu v oblasti kinematiky posuvných střech a pouzder dveřních zámků a také je výborně připraven do budoucnosti pro trh s elektromobilitou. Roční obrat dosáhl v roce 2017 přibližně 171 mil. euro. Přes veškerou internacionalizaci je podnik pyšný na svoji mateřskou společnost v severním Dolním Rakousku. Není to bezdůvodně, jelikož společnost Pollmann představuje pro lidi z regionu celosvětově nejlepší předpoklad pro špičkové výkony ve výzkumu, vývoji a výrobním know-how.

Tato renomovaná soutěž, kterou pořádaná „Presse“, banka Spängler, BDO Austria a rakouská notářská komora, se letos konala již po osmnácté a opět oceňovala výkony a různorodost rakouských rodinných podniků. Z dobrého důvodu: Více jak 80 procent všech rakouských podniků jsou rodinnými podniky. Jsou tedy důležitým motorem pro tuzemské hospodářství a největšími zaměstnavateli v zemi.

Rozhodující pro udělení tohoto vyznamenání není velikost podniku, nýbrž stálý úspěch a solidní perspektiva do budoucna. Pod dohledem ministryně hospodářství Margarete Schramböck byly všechny žádosti přezkoumány, analyzovány a vyhodnoceny porotou skládající se z expertů.

„Co by byla rodina bez členů rodiny“ žertuje Markus Pollmann, který s velkou radostí převzal cenu. „Toto vyznamenání samozřejmě patří všem 600 pracovníkům na pobočce v Karlsteinu, ale vlastně také všem 1700 zaměstnancům po celém světě. Jelikož právě oni stojí se svoji angažovaností a loajalitou každý den za společnými nápady a vydávají špičkové výkony, díky nimž se nám daří dosáhnout spokojenosti našich zákazníků.

Pollmann International GmbH  I  Raabser Straße 1  I  A-3822 Karlstein