DE |  EN |  CN |  CZ  
Jednatel společnosti Václav Kršík je hrdý na dobré jméno společnosti a na konci roku odchází na zcela zasloužený odpočinek. Vlastníci podniku Robert a Markus Pollmannovi, Ernst Pollmann, stejně tak vedení Pollmann International DI (FH) Herbert Auer a Mag. Christian Schreiberhuber poděkovali Václavovi Kršíkovi za úspěch a růst podniku a společně s novým vedením společnosti Pollmann CZ mu předali poukaz na zájezd.

Pollmann CZ slaví 25 let

Založením pobočky v České republice udělal rakouský dodavatel automobilového průmyslu Pollmann před 25lety krok k internacionalizaci. Od té doby se podnik stal „mezinárodním hráčem“ a komponenty společnosti jsou zabudované v automobilech téměř každé značky. Teď je příležitost oslavit to, co započalo před 25 lety v Jindřichově Hradci.

S více jak 200 pozvanými hosty, mezi nimi velvyslancem Dr. Alexanderem Grubmayrem z Rakouského velvyslanectví v Praze a starostou města Jindřichův Hradec Ing. Stanislavem Mrvkou, stejně tak s mnohými obchodními partnery a dodavateli oslavil Pollmann CZ dne 22. září 2017 své 25. výročí založení společnosti. Vlastníci Markus a Robert Pollmannovi společně s Ernstem Pollmannem zahájili oficiální část oslav.

Den poté pozvala společnost Pollmann CZ veřejnost ke dni otevřených dveří a oslavila 25 let působení společně se svými pracovníky, jejich rodinnými příslušníky a lidmi z regionu. Více jak 2.000 návštěvníků si se zájmem prohlédlo stroje a výrobní zařízení a seznámilo se s rozsahem služeb společnosti Pollmann. Díky tomu se tato rychle rostoucí pobočka taktéž ukázala obyvatelům regionu Jindřichův Hradec jako atraktivní zaměstnavatel.

Dne 6. ledna 1992 byla uvedena do provozu nová pobočka, která je vzdálená 60 km od centrály společnosti ležící v dolnorakouském Waldviertelu. „Jednalo se o strategický obrat pro celý podnik,“ vzpomíná Markus Pollmann, „do roku 1989 jsme sídlili v hospodářsko-politické blízkosti, s pádem železné opony se nám naskytly nové zajímavé perspektivy“. Vlastníci rodinného podniku považovali jižní Čechy jako vhodný region pro své rozšíření.

Technologicky se od té doby opravdu hodně změnilo. V prostorách dřívějšího výrobního podniku LADA zprvu vyráběla společnost Pollmann v automobilech dříve běžné mechanismy nulování denního počítadla kilometrů. Ty se pak montovaly v Karlsteinu a byly dodávány pro automobilový průmysl.

Podnik byl založen pod jménem C.P.A. s.r.o. (zkratka pro Car Parts Assembly) a v roce 2002 byl přejmenován na Pollmann CZ s.r.o. Na konci roku 2004 následovalo přemístění produkce do odkoupené a zrekonstruované budovy a přistavěného skladu, celkem o rozloze 2700 m2. Dalším důkazem důvěry k české pobočce rodinou vlastníků představuje rozhodnutí z roku 2010, zřídit tady další lisovnu. Dnes je zde v provozu 26 vstřikolisů a do konce roku přibudou další dvě velká zařízení, každé o uzavírací síle 650 t. Aby se společnost mohla dále rozrůstat, byl v roce 2014 od Motor Jikov Strojírenská a.s. odkoupen zbytek areálu a zrekonstruována výrobní hala, čímž se zvýšila výrobní plocha na 15.800 m2.

Při investici do pobočky před 25 lety se předpokládalo, že pobočka bude řízena z centrály v Karlsteinu. V současnosti má Pollmann CZ velkou míru autonomity a je kompetentní v oblastech zpracování plastů, montáže, údržby nástrojů a zařízení. Podle vzoru fungujícího v centrále v Karlsteinu se Pollmann CZ taktéž věnuje vzdělávání učňů.

Jednatel společnosti Václav Kršík stál u vzniku pobočky a je spolutvůrce jejího úspěchu. „Odvážné rozhodnutí Ernsta a Herberta Pollmanových, investovat do této pobočky společnosti, pro nás představovalo velkou příležitost. Díky našemu růstu jsme napomohli výstavbě v mateřské společnosti v Karlsteinu a byli jsme také základem pro rozšíření společnosti Pollmann do USA a Číny“, říká Václav Kršík.

Pan Kršík je hrdý na dobrou pověst společnosti jako férového zaměstnavatele nabízejícího jistotu zaměstnání do budoucnosti, což je pro lidi obzvlášť důležité. “Společnost je pro mě vlastně jako moje dítě“, říká pan Kršík s radostí. Zároveň však i s trochou smutku, jelikož šéf společnosti Pollmann CZ půjde na konci roku na vrcholu svého profesního působení na zasloužený odpočinek.

V lednu 2018 převezmou paní Soňa Nováková a pan Michael Hauer vedení společnosti v Jindřichově Hradci. „Chceme pokračovat v úspěších společnosti Pollmann CZ i v budoucnu. S našim báječným týmem skládajícím se z angažovaných a vzdělaných pracovníků se nám to jistě bude dařit,“ těší se oba na jejich nové úlohy.

 

Velvyslanec Dr. Alexander Grubmayr z Rakouského velvyslanectví v Praze s DI (FH) Herbertem Auerem a Václavem Kršíkem.
Starosta města Jindřichův Hradec Ing. Stanislav Mrvka poblahopřál Václavovi Kršíkovi k úspěšnému růstu podniku.
Nové vedení společnosti, paní Soňa Nováková a pan Michael Hauer, povede Pollmann CZ v České republice k dalším úspěchům i do budoucna.
Přibližně 2.000 návštěvníků si během dne otevřených dveří se zájmem prohlédlo stroje a výrobní zařízení a seznámilo se s rozsahem služeb společnosti Pollmann.

Pollmann International GmbH  I  Raabser Straße 1  I  A-3822 Karlstein