DE |  EN |  CN |  CZ  
Ředitelka školy Manuela Gegenbauer s Markusem Pollmannem

Digitální tabule pro kreativní vyučování

Žáci základní školy v Karlsteinu se učí s pomocí interaktivních tabulí

Nová základní škola v Karlsteinu zahájila svůj provoz přesně na začátku školního roku v září. Budova, která dříve sloužila jako obecní úřad, byla přizpůsobena a díky přístavbě a nové tělocvičně se stala vysoce moderním vzdělávacím zařízením. K dispozici jsou také knihovna a dílna, všechno je vybaveno nejnovější technikou.   

K moderní výuce dnes patří také elektronické výukové prostředky jako například interaktivní tabule. Markusovi Pollmannovi záleží na hravém přístupu k moderním metodám a proto se svojí společností finančně podpořil základní školu při nákupu interaktivních tabulí- tedy nových digitálních školních tabulí. Také „prvňáčci“ používají tyto výukové a vyučovací nástroje s nadšením.

Interaktivní tabule kombinují moderní výukové softwary s intuitivní multi-task obsluhou. Slouží tedy jako elektronický flipchart a zároveň k ovládání připojeného počítače. Tyto různorodé možnosti k interakci podporují mediální kompetenci žáků. Žáci a učitelé mohou během vyučování nekomplikovaně používat interaktivní obrázky, fotografie, videa, power-point prezentace a mnoho dalšího.

Výsledek: Motivace a pozornost. Kreativitě a zábavě při učení nyní nejsou kladeny žádné hranice!

Pollmann International GmbH  I  Raabser Straße 1  I  A-3822 Karlstein