DE |  EN |  CN |  CZ  

Těší nás spokojenost našich zákazníků

V rámci mezinárodního tázání zákazníků 2018 jsme poprosili naše zákazníky, aby vyjádřili své mínění o společnosti Pollmann. Poslední dotazování se konalo v roce 2015. Nejvíce nás však zajímalo následující: Kde můžeme být lepší? Které silné stránky musíme rozvíjet? Kde se dá zvýšit efektivnost nákladů? Všechna tato témata však nejsou důležitá pouze pro nás. Pokud totiž najdeme správné odpovědi na tyto otázky, budou úspěšní i naši zákazníci a budou moci dosahovat dalších úspěchů. Jedno je však jasné: spokojenost našich zákazníků je předpokladem pro jejich loajalitu a základ pro dlouhodobou spolupráci. Zákazníkem společnosti Pollmann by člověk neměl být, protože musí, nýbrž protože chce. Z tohoto důvodu je pro nás zpětná vazba obzvláště důležitá.

Našim zákazníkům jsme předali 702 dotazníků a poprosili jsme, aby nám pracovníci oblastí nákup, logistika, projektový management a kvalita předali své podněty.

Výsledky byly velmi podrobně zpracovány. Feedback k tématům kompetence, spolehlivost a přívětivost byl velmi pozitivní. V porovnání s rokem 2015 jsme se zlepšili v oblasti výkonové parametry. Velmi zřetelné však byly dva důležité body: Můžeme dále efektivně interně utvářet náš projektový management. Stále bychom měli rozvíjet naši prezentaci přímo u našich zákazníků. Právě v procesu vývoje součástek má včasné zapojení know-how společnosti Pollmann pozitivní vliv na kvalitu produktů a efektivnost nákladů.

Celý Pollmann tým srdečně děkuje všem, kteří si udělali čas na vyplnění dotazníku. I přestože byl počet respondentů v porovnání s rokem 2015 trošku nižší, jsme s výsledky velmi spokojeni. Naši zákazníci nás upozornili na potenciály v oblasti projektový management a v oblasti péče o zákazníky a pobídli nás k dalším špičkovým výkonům.

Pollmann International GmbH  I  Raabser Straße 1  I  A-3822 Karlstein