DE |  EN |  CN |  CZ  
Na začátku dubna předal Robert Pollmann osobně panu řediteli Wolfgangovi Bodei a DI Nanně Noře Sagbauer 5 pracovních stanic včetně monitorů.

HTL Hollabrunn (Vyšší učení technické Hollabrunn) buduje otevřenou dílnu pro kreativní práci- Pollmann podpořil tento projekt 5 novými pracovními stanicemi

Novou otevřenou dílnou „tzv. Maker Space“ vytvoří HTL Hollabrunn pro své žáky kreativní pracovní prostor vybavený kvalitními přístroji, jako např. 3D tiskárnou, laserovou řezačkou nebo speciálním vyšívacím strojem.

Ředitel Wolfgang Bodei chce díky volnému přístupu k výrobním prostředkům a díky moderním průmyslovým výrobním postupům pro jednotlivé kusy podpořit kreativní práci žáků. Samostatně využívat „Otevřenou dílnu“ je možné také ve volném mimoškolním čase. Robert Pollmann je z tohoto nápadu nadšený a podpořil tento projekt „Otevřená dílna“. Na začátku dubna předal 5 nových pracovních stanic včetně monitorů.

Jméno této „otevřené dílny“ je zároveň jejím motem: jmenuje se clever-together (chytře-společně) a nachází se v prostorách HTL Hollabrunn. Bude přístupná žákům a studentů škol Hak Hollabrunn (obchodní akademie), HLW Hollabrunn (vyšší odborné učiliště pro ekonomické obory) a HTL Hollabrunn a dále soukromým osobám, které budou mít zájem, a partnerským firmám. Výrobní možnosti a know-how v oblasti Průmysl 4.0 standard bude k dispozici pro vyučování orientované na projekty, které překračuje školu, a také pro soukromý rozvoj.

Pollmann International GmbH  I  Raabser Straße 1  I  A-3822 Karlstein