DE |  EN |  CN |  CZ  

Dneska učeň- zítra odborník!
Pollmann rozvíjí strategii vzdělávání vlastních odborných pracovníků.

19 nových učňů započalo v září svoji kariéru u společnosti Pollmann. Z toho působí 14 nováčků v mateřské společnosti v Rakousku a 5 ve společnosti Pollmann CZ. Velmi potěšující je vysoký počet dívek, které absolvují odborný výcvik především v oborech technik kovů- výroba nástrojů, technik procesů, technik zpracování plastů, mechatronik a opracování kovů.

Učňovské vzdělávání u společnosti Pollmann je neodmyslitelnou součástí vzdělávání kvalifikovaných odborníků. Stále roste počet vedoucích pracovníků, kteří svoji kariéru začali právě jako učni v mateřské společnosti v Karlsteinu. Vezměme si například Michelle Tomsa: Před 8 lety začala své učňovské vzdělání jako obráběč a pracovala ve firmě i po ukončení studia. Na začátku června 2018 převzala Michelle vedení oddělení obrábění. Je jasným důkazem toho, že ženy jsou i v technických oborech výborné vedoucí pracovnice.

Radost z letošního obzvláště velkého zájmu o učňovské vzdělávání v Pollmann nás přiměla k tomu, dále podporovat úspěšnou strategii vzdělávání vlastních odborných pracovníků. V současnosti se v Pollmann Rakousko vzdělává 46 učňů ve čtyřech ročnících a v 8 různých technických oborech.  

Pollmann jako mezinárodní podnik poskytuje učňům přípravu na budoucí povolání, které s sebou nese jistotu do budoucnosti. Naše obsáhlá nabídka vzdělávání je velmi nadstandardní. Díky duálnímu systému vzdělávání (odborná škola+ praxe v dílnách/odborných oblastech) získají naši učni komplexní vzdělání. K tomu patří školení a odborné tematické přednášky k interním odborných tématům jako štíhlá výroba, zajištění kvality, výrobní proces, sociální kompetence a angličtina, a také spolupráce na konkrétních projektech zákazníků se těší velké oblibě. Ke konceptu vzdělávání učňů také patří mnoho výletů a kvalifikované programy sloužící jako teambuilding. Obrovskou motivaci také představuje program „Fit for International“. Nejlepší učni z posledního ročníku absolvují praxi na jedné ze zahraničních poboček.

Od roku 2014 nabízí vzdělávání učňů také Pollmann Česká republika v Jindřichově Hradci. Od té doby úspěšně absolvovalo učňovské vzdělání 8 učňů. Velmi důležitá je přitom úzká spolupráce s místními odbornými školami. Aktuálně se v Pollmann CZ učí 5 nových učňů.

Pollmann International GmbH  I  Raabser Straße 1  I  A-3822 Karlstein