DE |  EN |  CN |  CZ  
Žákyně 3. třídy NMS Waidhofen/Th se Stephanie Kainz a Güntherem Prokopem a rovněž s jednatelem Winfriedem Rossmannem a Romanem Zibuschem.

„Dívčí den“ ve společnosti Pollmann

Dne 25. dubna se ve společnosti Pollmann konal „Dívčí den“. 23 žákyň školy NMS Waidhofen/Th. získaly tento den zajímavé informace o možnostech zaměstnání v technických oblastech ve společnosti Pollmann. 

„Silné profese pro silné dívky“. Naším cílem bylo nadchnout dívky pro technické profese a podpořit je při výběru povolání“ říká Winfried Rossmann, jednatel Pollmann Rakousko.

Birgita Teubel, Daniela Zibusch, Michaela Schön a Alexandra Winkler při prohlídce firmy blíže představily 4 technické profese. Dívky tak získaly náhled na výrobu elektro-mechanických součástek společnosti Pollmann a také jim expertky společnosti Pollmann předaly mnoho informací a zkušeností v oblastech technické kreslení, konstrukce nástrojů, logistika a management kvality. Žákyně byly přizvány, aby na učňovském středisku také samy přiložily ruku k dílu a pod vedením Romana Zibusche vyhotovily plastovou kostku.

Pollmann již léta úspěšně zaměstnává ženy v technických „mužských profesích“. Přibližně jedna třetina zaměstnanců společnosti jsou ženy. V současnosti se ve společnosti Pollmann učí 41 učňů v 8 různých oborech. Mezi nimi je i 9 dívek, které absolvují vzdělání v oborech technik vstřikování plastů, obrábění kovů (dříve soustružení), procesní technik, mechatronik a technik konstrukce nástrojů.

Pollmann International GmbH  I  Raabser Straße 1  I  A-3822 Karlstein