DE |  EN |  CN |  CZ  

101 návštěvníků se zúčastnilo informačního večera: Učni společnosti Pollmann dělají kariéru po celém světě

Mezinárodně působící dodavatel automobilového průmyslu z Karlsteinu hledá na září 11 nových učňů. Ucházet se o studium je možné ještě do začátku března.

Karlstein, 7.2.2020. Ohlas byl ohromný. Dne 30.ledna pozvala společnost Pollmann, dodavatel automobilového průmyslu z Karlsteinu, mladé chlapce, dívky a jejich rodiče   na informační večer pro učně. Pozvání přijalo 101 lidí z regionu, mezi nimiž bylo 46 zájemců o studium. Pollmann má v plánu přijmout v září 11 nových studentů do 7 učebních oborů.

Základ úspěchu
Učni jsou jedním ze základů podnikatelského úspěchu rodinného podniku z Waldviertelu.  Proto společnost Pollmann jako jeden z největších zaměstnavatelů regionu (po celém světě 1.800 pracovníků) klade velký důraz na to, aby vzbudil a podpořil zájem o podnik u mladých lidí z Waldviertelu. Každoroční informační večer pro učně je jednou ze součástí rozsáhlého konceptu učňovského vzdělávání, který mladým lidem otevírá brány pro mezinárodní kariéru v odborných oborech.

Možnost poznat budoucí kolegy
Dne 30.ledna byly otevřeny haly podniku v Karlsteinu a 101 návštěvníků mělo možnost poznat všech 7 učebních oborů ve společnosti Pollmann. Mezi návštěvníky bylo 46 mladých lidí, kteří se aktivně zajímali o potenciální kariéru ve společnosti Pollmann. Důležitými hosty byli rodiče a rodinní příslušníci, kteří zájemce o studium doprovázeli. Podnik je totiž přesvědčen o tom, že k rozhodnutím o studiu by mělo docházet v rámci rodiny.  

Učni vysvětlují
Po krátké prezentaci firmy, při které byly vyloženy všechny oblasti úloh příslušných odborných pracovníků a kariérní možnosti ve společnosti Pollmann, následovaly podrobné informace k jednotlivým krokům vzdělávání. Jeden z učňů společnosti Pollmann prošel jeden z konceptů vzdělávání, který zahrnuje dílny, odbornou školu, přednášky a další vzdělávání u interních expertů společnosti. Na závěr měli hosté příležitost prohlédnout si všechna možná pracoviště za doprovodu učňů 2. a 3. ročníku. Zkušení odborníci byli k dispozici na stanovištích Otázky a odpovědi. Informační večer pro učně skončil intenzivní výměnou zkušeností mezi návštěvníky a pracovníky společnosti Pollmann. Výběr učňů začne na konci února- ještě je možné podat si žádost!  

Studium přináší kariéru
Pollmann při svém personálním plánování vsází na strukturovaný koncept učňovského vzdělávání, který mladé chlapce a dívky provází všemi kroky k jejich kariéře. Podnik otevírá dveře do celého světa: Zkušenosti z poboček v Číně, USA nebo v České republice upevňují šanci na kariéru doma i v zahraničí. Tento postup je prověřený: Mnoho vedoucích oddělení a expertů započalo svoji profesní dráhu jako učeň ve společnosti Pollmann.

 

 

 

Pollmann International GmbH  I  Raabser Straße 1  I  A-3822 Karlstein